Druhy čaje

25.10.2009 20:18

Druhy čaje

Čaj, po celé Asii známý jako jeden z největších čínských pokladů, je hned po vodě druhým nejužívanějším nápojem na světě. Lidé mají rádi mnoho z požitků života. Patří mezi ně například sladkosti, alkohol, masitá jídla a jiné. Málokdy si však uvědomují, že tyto libůstky nejsou zdraví prospěšné. Jejich konzumace může dokonce způsobit závažné nemoci jako obezitu, vysoký krevní tlak, srdeční choroby a mnohé další. Oproti tomu čaj, vychutnávaný po celém světě, je jedním z těch vzácných pokladů, které jsou našemu zdraví skutečně prospěšné…

 

 

Čaj se u nás pije běžně k snídani či ke svačině, někteří lidé mu ale dávají přednost před kávou i v průběhu dne. Pokud pijeme skutečně dobrý a kvalitní čaj, může nám tento nápoj pomoci získat ztracenou rovnováhu, čelit různým stresům a problémům. Povzbudí nás, dodá nám energii a chuť do života. Někdy si možná ani neuvědomujeme, jak důležitou roli v našem životě hraje.

 

cinsky_znak_caje.gif

 

Čajovník zdroj čaje

Původ dnešního čajovníku je bezpochyby v čajovníku planém. Botanicky je čajovník řazen do rodu Camellia, čeleď Theaceas. Pro pěstování mají dnes největší význam čajovník čínský a čajovník asámský. Dlouholetým šlechtěním a křížením výše jmenovaných druhů dnes existuje celá řada odrůd, které jsou přizpůsobovány podmínkám.

Čajovník čínský /Camellia sinensis/ je drobnolistá keřovitá rostlina. Je pěstován a šlechtěn již více než 2 300 let. Divoce rostoucí dosahuje až 6-ti metrů výšky, je poměrně mrazuvzdorný. Čajovník asámský /Camellia assamica/ listy má až 2x tak velké než čajovník čínský. Šlechtěn a pěstován je teprve od poloviny 19. století kdy byl objeven jako nový rostlinný druh. Jako divoká rostlina dosahuje výšky až 15-ti metrů.

Rostlině se daří v širokém zeměpisném pásmu. To umožňuje především velká přizpůsobivost a relativně skromné nároky na podnebí a půdu. Díky těmto vlastnostem je pěstována jak v tropických nížinách, i v nadmořských výškách nad 2 000 metrů. Je pěstována ze semen, či v poslední době stále častěji z řízků. Mezi 2. a 3. rokem se začíná s tvarováním keřů. Keř je tvarován během 4-5 roku. Jednou ročně je sestříhut, buď na konci zimy nebo v době sucha. Tím vznikají keře vysoké 70-100 cm. Pravidelný ořez nutí keře tvořit nové výhonky. Vždy po 6 letech jsou keře zmlazovány. K okopávání dochází 2x či 3x ročně.

Sběr čajových listů je obvykle započat čtvrtý rok po výsadbě, výsledky první sklizně nejsou většinou požadované kvality. Na velkých plantážích je čaj sklízen 4x až 5x do roka, v příznivých podmínkách je v některých oblastech sklízen celoročně (15x až 30x ročně). Sklízení čajových listů probíhá většinou ručně. Výjimky tvoří např. čajové plantáže v Kavkazské oblasti, kde je čaj sklízen čajovými kombajny. Protože jsou kladeny vysoké nároky na správné ulamování lístků a na hygienu při sběru a zpracování, znamená ruční sběr vyšší kvalitu čaje.

Při ručním sběru mladé výhonky odštipují sběračky mezi palcem a ukazovákem. Tyto výhonky se nazývají fleš, ta je složena z listového pupenu a 2-5 mladých lístků. Kvalita fleše závisí na počtu mladých lístků. Jelikož kvalita sebrané suroviny do značné míry ovlivňuje následnou produkci čaje, třídí se do několika kvalitativních skupin. Roztříděná surovina se poté použije k produkci různých druhů  čaje.

Sklizené čajové listy jsou co nejrychleji dopraveny na místo zpracování.

 

 

Třídění čajů

Podle země, oblasti nebo plantáže kde byl čajovník pěstován.

Ukvalitních čajů je dnes velice časté uvádění místa původu. Nejčastěji se používá jméno pěstitelské oblasti. Z těch nejznámějších můžeme uvést např. Darjeeling, Assam (Indie), z Cejlonu Dimbula či Uva. V Číně se pro přesné určení původu čaje, kromě tradičního názvu plantáže někdy užívá číselný kód plantáže.

Další způsob klasifikace čajů vychází z výrobních postupů.

Podle způsobu zpracování čajových lístků

Tento způsob dělení, nazývaný často "podle barvy čaje" patří mezi nejstarší a vytváří podle mého názoru opravdu základní přehled. Většinou jsou uváděny následující kategorie: bílý, zelený, oolong, černý (červený), opravdu černý, nebo ovoněný.

Podle zachování celistvosti čajových lístků během výroby

Můžeme získat čaje listové, čaje zlomkové, čajové drtě a čajový prach.

Podle kvality fleše

Drtivá většina čaje je stále sbírána ručně. Pečlivost při sběru rozhodující měrou ovlivní kvalitu následně produkovaného čaje.
Jednotlivé lístky fleše jsou postupně od vrcholového pupenu označovány takto:

  • vrchol výhonku = tips - jsou to listové pupeny se stříbřitě bílými chloupky, při fermentaci zlátnou (odtud zlatý tips)
  • první list = orange pekoe (OP) - jsou nejmladší a na cenné látky nejbohatší, spolu s tipsy se jedná o nejlepší čaje
  • druhý list = pekoe (P)
  • třetí list = pekoe souchong (PS)
  • čtvrtý list = souchong (S)
  • pátý list = congu (C)

Z posledních dvou listů je čaj horší kvality.

Licence Creative Commons
Čaj Room, jejímž autorem je Aleš Bednář, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: cajroom.webnode.cz
Práva nad rámec této licence jsou popsána zde: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/.

"Čaj je unikátní tím, že ho vůbec nevyrábějí lidé, ale utváří a produkuje ho sama příroda,"

Čaj room is an information website (not only) about tea.We recommend just the products, which has been tested by ourselfs. Čajroom offers advertising only for a tea sample. We test the sample, make a photo of it, add your text and link and also express our own opinion and recommendation.