Feng shui – v souladu s okolím

26.10.2009 18:52

V překladu Feng Shui znamená „vítr a voda“; je to starobylá čínská nauka o harmonii a energii. Popisuje vztah mezi člověkem a přírodou a vysvětluje, proč jsou určitá místa vhodnější než jiná. V případě, že nelze změnit místo k bydlení nabízí „nápravu“. Často stačí jen nepatrné změny např. zakrytí tmavého kouta květinami nebo přidáním zrcadla a pocit člověka se změní nebo se začne i jinak chovat.

 

Feng shui je život v souladu s přírodními silami a zdravým rozumem, smyslem pro krásu a estetiku, řádem a funkčností. Je to umění cíleně zmírňovat, povzbuzovat, vyrovnat a najít dobrou střední cestu.

 

Čchi je životní energie proudící a oživující zemi a tělo, proudí v jemných vlnách a její tok brzdí rohy.

 

Sha jsou tajné jedovaté šípy. Tuto škodlivou energii vyvolává vše, co je příliš rychlé, příliš rovné, příliš špičaté. Odstranění těchto šípů je nedůležitější ze všech praktik Feng shui.


Feng shui se zabývá nejdávnější touhou člověka po harmonii. Není to dogma, nesnaží se odlišit špatné od dobrého. Spíše učí, že život má charakter určitých procesů, podléhá změně, a proto je nutné usilovat o vyrovnání přemíry nebo nedostatku energie.

 

V mnoha historických stavbách nacházíme energii a krásu. Existují místa, jejichž atmosféra nás pozoruhodně svazuje. Neexistuje cesta ke štěstí, která by se protivila vesmírnému řádu. Tato rozporuplnost a mnohoznačnost reality nazývaná Číňany jin a jang touží po vyváženosti a dosažení vnitřní rovnováhy. Lidé by měli vesmírnou energii čchi adekvátně využívat. Pět elementů by mělo na člověka působit správným způsobem.

 


 

Praktické pokyny:

 
  • Před vchodem do budovy by neměl stát žádný strom, protože působí jako bariéra. Kde není volný přístup do budovy, tam špatně proudí energie čchi.
  • V úzkém prostoru předsíně mohou pomoci zrcadla nebo obrázky. Dodají pocit prostoru a dálek. Zrcadlo, ale nesmí být naproti dveřím, aby neodráželo čchi.
  • Velká místnost má být rozdělena, aby se čchi neztrácela.
  • Příliš tmavá místa způsobují přerušení toku energie.
  • Květiny v oknech mohou působit jako „ostraha“ a přispět k vyváženému klimatu v místnosti.
  • Nábytek se zaoblenými rohy je ideální. Ostré hrany jsou nevhodné a mají se zakrýt.
  • Nad postelí nemají být žádné police ani masivní lampy.
  • Zlikvidujte z domu všechno nepotřebné, to co se už delší dobu nepoužívá.
  • Několik drobných mincí pod rohožkou přináší do domova peníze.
  • Nový vztah, nová práce nebo nový život zasluhují novou postel!


W. Spear Feng Šuej

Licence Creative Commons
Čaj Room, jejímž autorem je Aleš Bednář, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: cajroom.webnode.cz
Práva nad rámec této licence jsou popsána zde: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/.

"Čaj je unikátní tím, že ho vůbec nevyrábějí lidé, ale utváří a produkuje ho sama příroda,"

Čaj room is an information website (not only) about tea.We recommend just the products, which has been tested by ourselfs. Čajroom offers advertising only for a tea sample. We test the sample, make a photo of it, add your text and link and also express our own opinion and recommendation.