Kříšťálové pyramidy

12.11.2009 10:45

Křišťálové pyramidy jsou zcela nový fenomén, který byl objeven teprve v nedávných letech. Jejich zvuk je velmi těžko popsatelný a nedá se srovnat s žádným jiným nástrojem. Malé pyramidy vydávají 2-3 tóny o vysoké frekvenci, velké znějí až třinácti tóny různých výšek. Mnoho lidí popisuje tón křišťálových pyramid jako „zvuk vesmíru“, nebo jako „zvuk nové epochy“.
Účinek znějící pyramidy na člověka je rozmanitý -  celkové zklidnění a uvolnění napětí, hlubší dech, zjasnění zrakových vjemů, smích, husí kůže, ztišení myšlenek, obrácení pozornosti do vlastního nitra apod. Všechny účinky jejich zvuku nebyly dosud prozkoumány, ale zkušenosti lidí, kteří měli možnost si je poslechnout, potvrzují jejich velkou sílu a potenciál.
Zvuková vibrace pyramidy trvá nezvykle dlouho – u velkých pyramid je tón slyšitelný i 7-8 minut po úderu. Zvuk pyramidy se mění podle místa a síly úderu paličky. Pyramidy se vyrábějí ve dvanácti velikostech. Nejmenší má základnu 57mm, největší 410mm.

Umělecký sklář Dieter Schrade, objevitel a tvůrce křišťálových pyramid, získal inspiraci k jejich vytvoření během pobytu v Mohavské poušti (Kalifornie, USA) v roce 2000. Tato myšlenka přišla během jeho studia knih Barbary Marciniak. Jeho četné pokusy s různými materiály a geometrickými tvary ukázaly, že pouze těleso tvaru pyramidy z čistého křišťálu je schopno se rozeznít tak velkým a pestrým rozsahem tónů.

Materiál:
Pyramidy jsou zhotoveny z průmyslově vyráběného křišťálu - 99,98% SiO2 (ne z křišťálového skla, obsahujícího mnoho příměsí), který je co do složení identický s nejčistšími v přírodě rostlými krystaly. Rozměry přesně odpovídají zmenšené Cheopsově pyramidě. Je zajímavé, že zvuk vydávají pouze tělesa z křišťálu ve tvaru pyramidy. Stejným způsobem zhotovené čtyřstěny nebo krychle prakticky žádný zvuk nevydávají.

Použití:
• Hudební léčebná terapie, relaxace
• Meditace
• Zesílení účinku manter, afirmací a modliteb
• Čištění prostoru
• Energetizace předmětů a vody
• Doplnění a podpora různých rituálů a terapií

Hraní:
Ke hraní se používají speciální paličky z matného skla, s několika druhy povrchu. U větších pyramid je vhodné kombinovat použití dvou různě tvrdých paliček, což umožňuje vytváření větší palety různých efektů a tónů. Těžší a měkčí paličky vytvářejí hlubší základní tón. Lehčí a tvrdší paličky způsobují vyšší tóny.
Udeřit je možné buď do základny, nebo do hran pyramidy. Tóny se mění také podle toho, zda udeříme do středu, nebo blíže ke koncům. Při několikanásobném úderu dochází ke změně rozsahu tónů. Každý nový úder vytváří nové tónové varianty.

Výroba:
Výroba pyramidy z pravého křišťálu je velmi obtížná, náročná na čas, energii i použitý materiál. Vyžaduje mnoho zkušeností a praxe, každý kus je zhotoven ručně. Nejprve se z křišťálu nařežou diamantovou pilou přesné profily, které se potom svařují. Křišťál se svařuje velmi obtížně, je potřebná velmi vysoká teplota – cca 1900°C.
Poté probíhá broušení povrchu na speciálně zkonstruované brusce. Navaří se závěsné oko a pak probíhá dlouho trvající leštění. Na závěr se pyramidy temperují v peci, aby se odstranilo zbytkové vnitřní pnutí.

zdroj:www.tibetvbrne.cz/

Licence Creative Commons
Čaj Room, jejímž autorem je Aleš Bednář, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: cajroom.webnode.cz
Práva nad rámec této licence jsou popsána zde: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/.

"Čaj je unikátní tím, že ho vůbec nevyrábějí lidé, ale utváří a produkuje ho sama příroda,"

Čaj room is an information website (not only) about tea.We recommend just the products, which has been tested by ourselfs. Čajroom offers advertising only for a tea sample. We test the sample, make a photo of it, add your text and link and also express our own opinion and recommendation.