Poradenství Feng-Shui

08.02.2011 00:08

Poradenství Feng-Shui

Feng-Shui je tradičním čínským uměním a vědou o životě v harmonii s okolním prostředím. Využívá se v případech, kdy chceme zlepšit či podpořit svou životní situaci v oblasti zdraví, prosperity, vztahů či jen obecné spokojenosti. Provádím harmonizaci domů, bytů a kanceláří podle zásad Feng-Shui, nabízím osobní poradenství, konzultace, školení a přednášky na dané téma. Dále nabízím, firemní poradenství, poradenství v oblasti rozvoje osobnosti, léčebné terapie, řešení problémů a jiné.

 


 

 

 

 

Feng-Shui působí na tyto oblasti života:
 

Zdraví

Mezilidské vztahy

Prosperita, kariéra

Zlepšení kvality života

Nalezení vnitřního klidu a štěstí
Nalezení smyslu života

Podpora našich cílů

Podpora studia, životní moudrost

 

Aktuální nabídka přednášek a seminářů:

www.fengshuiplus.cz/akce

 

 

Více info na: https://www.fengshuiplus.cz
Kontakt:
Iva Matyášová - life designer
Poradenství pro zdravý životní styl
tel: +420 605 861 136

www.fengshuiplus.cz/

Licence Creative Commons
Čaj Room, jejímž autorem je Aleš Bednář, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: cajroom.webnode.cz
Práva nad rámec této licence jsou popsána zde: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/.

"Čaj je unikátní tím, že ho vůbec nevyrábějí lidé, ale utváří a produkuje ho sama příroda,"

Čaj room is an information website (not only) about tea.We recommend just the products, which has been tested by ourselfs. Čajroom offers advertising only for a tea sample. We test the sample, make a photo of it, add your text and link and also express our own opinion and recommendation.