Lao Ren Cha příprava čaje

Lao Ren Cha je zjednodušenou metodou Gong Fu Cha. Provádí se někdy v malém zhongu (o objemu při­bližně 100 ml) místo v konvičce a připravený čaj se pří­mo rozlévá do malých šálků na pití (např. tři šálky ob­jemu zhruba 30 ml). Obvykle se zde používá poněkud méně čaje a 3-4 zalití. Postup byl již popsán v kapitole Příprava čaje. Tento způsob se zvláště hodí do přírody, protože je množství nutného nádobí opravdu mini­mální (zhong nebo konvička objemu přibližně 100 ml, potřebný počet kalíšků na pití podle počtu osob, malá nádoba na vaření vody a malý plynový vařič).

V Japonsku existuje podobný způsob přípravy čajů typu Gyokuro a kvalitních čajů typu Sencha. Postup se značně podobá již výše popsané metodě Lao Ren Cha

Používá se podobně malá konvička (Kyusu), která nemá ouško, ale držadlo, o objemu 150-300 ml. Čaj se zalévá vodou přiměřené teploty (podle kvality čaje) obvykle třikrát, poprvé po dobu dvou až tří minut a pak se doba luhování zkracuje o 30-60 vteřin. Po­měr čaje a vody je podobný poměrům u metody Gong Fu Cha, a to přibližně 10 g na 100 ml (Gyokuro) nebo 200 ml vody (kvalitní Sencha). Získaný, velmi aroma­tický a stimulační nápoj se rozlévá střídavě (aby byl čaj všude stejné síly) do malých číšek o objemu okolo 50-80 ml. Zajímavý je způsob kontroly teploty vody na jednotlivé zalití čaje. Prakticky vro ucí voda se nalije nejprve do dvou číšek, které se tím předehřejí a ochla­dí vodu na přibližně 80 °C, což je vhodná teplota na za­lití čaje Sencha. Voda se pak z číšek nalije do třetí číšky a pak teprve do konvičky na čaj a ten se nechá luhovat. V případě čaje Gyokuro se voda nejprve nalije do jedi­né číšky a voda se přelévá postupně do druhé a třetí a pak teprve do konvice, čímž její teplota klesne zhru­ba na 60 °C.

V Evropě a hlavně v USA se vyvinuly dvě velmi zjed­nodušené varianty metody Gong Fu Cha.

zdroj: Vše o čaji pro čajomilce Karel Valter

Licence Creative Commons
Čaj Room, jejímž autorem je Aleš Bednář, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: cajroom.webnode.cz
Práva nad rámec této licence jsou popsána zde: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/.

"Čaj je unikátní tím, že ho vůbec nevyrábějí lidé, ale utváří a produkuje ho sama příroda,"

Čaj room is an information website (not only) about tea.We recommend just the products, which has been tested by ourselfs. Čajroom offers advertising only for a tea sample. We test the sample, make a photo of it, add your text and link and also express our own opinion and recommendation.