Okouzlující svět čaje

První šálek svlažuje mé hrdlo a rty,
druhý šálek zahání mou samotu a nudu,
třetí šálek zavlaží můj ztěžklý, vyschlý mozek a vyplaví
z něj tisíce záhadných, nových ideogramů a myšlenek,
čtvrtý lehce zvlhčí celou moji bytost a s potem odplynou
trápení a pohromy celého života,
pátý šálek mne dokonale očisťuje,
šestý šálek ze mne dělá jednoho z Nesmrtelných
sedmý šálek
už nemohu pít víc,
lehký svěží vítr mi hladí a odvívá mé tělo,
nekonečný, jasný klid.

(LuTchung, 775–835 n. l.,)  

Nezasvěcený čtenář nebude možná moci uvěřit, že tato báseň je věnovaná čaji, tomu nejsubtilnějšímu a nejspirituálnějšímu ze všech nápojů. Tak jej alespoň popisuje jiný slavný milovník čaje, Japonec Kakuzo Okakura. Nejsubtilnějším nápojem je čaj díky svým neuvěřitelným jemným variacím a odstínům vůní a chutí, které tak fascinují jeho milovníky. Pro vzdělaného orientálce, kterým byl Kakuzo Okakura, bylo také přirozené, že čaj je nápoj spirituality, vzhledem k tomu, že byl po staletí užíván taoistickými a buddhistickými mnichy při meditacích a ceremoniích a žádné setkání básníků a vzdělanců se bez něj neobešlo. Jeden význačný představitel zenu dokonce říká, že zen a čaj mají stejnou chuť. Jiný mnich říká, že v šálku čaje lze nalézt chuť desetitisíce (t.j. nekonečného množství) forem vesmíru.
Tento pohled na čaj není omezen na orientálce, ale jeho působení je stejné na všechny národy, jak o tom svědčí řada básní i prózy na oslavu čaje z pera anglických, německých i francouzkých spisovatelů. Během staletí tak čaj vstoupil do symboliky podvědomí, kde hraje roli nápoje moudrosti nebo dokonce nápoje bohů, jak vyplývá z výzkumů francouzského psychoanalytika Etienna Perrota.
Nezdá se vám z tohoto pohledu velice zvláštní, že právě čaj se stal nejrozšířenějším nápojem hned po obyčejné vodě?
Není nic jednoduššího, než tento spirituální účinek čaje na sobě vyzkoušet. Je k tomu třeba pouze výborného čaje, který je nutno správně připravit. Je-li po této stránce všechno v pořádku, pak po pozvolném vypití prvého šálku si můžeme na sobě ověřit pravdivost prvého řádku úvodní básně a pokračujeme-li v pití, uvidíme, že prožíváme tytéž pocity, jako její čínský autor před dvanácti sty lety.
Je třeba však zdůraznit, že je k tomu nutný skutečně výborný čaj. Spirituální esence čaje je sice přítomna i v průměrném čaji a dokonce i v čaji sáčkovaném, ale s výborným čajem je začátek daleko snažší.
S pitím takového čaje v nás postupně a nepozorovaně vstupuje duch všech čajových obřadů. Uvědomíme si to, až najednou zjistíme, že jsme si našli svůj osobní způsob ohřívání konvice, očichávání a zkoumání čajových lístků a jak vyhledáváme své oblíbené nádobí i prostředí, ve kterém takový čaj pijeme. Možná, že dokonce zjistíme, že se na čajové lístky usmíváme jako na důvěrné známé a milé přátele, nebo mumláme jejich jména jako mantry. Možná, že ucítíme, jak do nás se šálkem čaje vstupují všechny živly, oheň, voda, nebe, vzduch a země, neboť se všechny účastnily na jeho vzniku.
Tím jsme se vlastně vydali na naši vlastní osobní „Cestu čaje", která v nás začne pomalu otevírat dveře ke spirituálnímu poznání.
Jsou dokonce tací, kteří došli tak daleko, že jim bylo cosi jakoby božského zjeveno. Zdá se, že se v nich obnovila stará lidská vrozená schopnost, kterou měli všichni lidé ještě tak před 2000 lety, totiž schopnost přímého kontaktu s něčím, čemu se říká Bůh, Prozřetelnost nebo Vesmírná Inteligence. Tito lidé mluví o čaji jako o Božím přijímání, „eucharistii", což může někomu znít divně, pokud na sobě nezakusil moc sedmi šálků výborného a zvolna vypitého čaje – toho si dobře všimněte: „výborného a zvolna vypitého".
Tímto způsobem pití si můžeme ověřit i jiné skvělé vlastnosti kvalitního čaje, které jsou shrnuty v řadě přísloví a rčení. Vytváří nám útočiště před pazvuky uspěchaného světa a pročišťuje naši duši, jestliže se v ní rozmnožily chmurné, temné myšlenky. Je účinným prostředkem proti nehybnosti a setrvačnosti všedního dne a umožňuje brázdit kalné vody s překvapující lehkostí. Rozhání a rozpouští mlhy, které zakalují rozum a pobízí srdce k radostné čilosti. Navoňuje naše útroby a způsobuje, že je velkou rozkoší se věnovat běžným životním úkonům, dýchání, chůzi, jídlu, pití, zažívání a jiným příjemným záležitostem.
Bohužel, k sehnání opravdu vysoce kvalitního čaje se nestačí pouze rozhlédnout po obchodech s čajem, jak se někde můžeme dočíst. Je k tomu třeba dosti energie i odhodlání. Také je nutné nepodlehnout zklamání, jestliže se nám to napoprvé nepovede.
Abych vám to trochu usnadnil, popisuji podrobně ve své knize Okouzlující svět čaje vzhled, vůni a chuť několika set špičkových čajů z celého světa, včetně vzácných i málo známých druhů. Pro kažný typ čaje jsou uvedeny nejvýhodnější způsoby jeho přípravy. Další kapitoly jsou věnovány různým látkám obsažený v čaji a jejich účinku na lidský organismus a psychiku, různým zvláštním metodám přípravy čaje, jeho skladování i výběru vody a nádobí. Není zapomenuto ani na různé čajové ceremonie ani na účinek různých druhů čaje na různé skupiny čaker.
Knihu doplňují barevné tabule, dávající představu o vzhledu 120 druhů špičkových čajů, různé zajímavé ilustrace a také index, umožňující orientaci. Najdete zde řadu adres pro vyhledávání vzácnějších a vysoce kvalitních čajů na našem trhu.

Jestliže jste ještě žádný takový skvělý čaj nepoznali, zkuste se s ním seznámit. Zažijete přitom alespoň deset tisíc pěkných věcí!

zdroj :https://www.cajovna.cz
Licence Creative Commons
Čaj Room, jejímž autorem je Aleš Bednář, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: cajroom.webnode.cz
Práva nad rámec této licence jsou popsána zde: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/.

"Čaj je unikátní tím, že ho vůbec nevyrábějí lidé, ale utváří a produkuje ho sama příroda,"

Čaj room is an information website (not only) about tea.We recommend just the products, which has been tested by ourselfs. Čajroom offers advertising only for a tea sample. We test the sample, make a photo of it, add your text and link and also express our own opinion and recommendation.