Skutečný elixír života zelený čaj.

Zelený čaj obsahuje úctyhodně pestrý výběr látek, které si představíme v článku.

 

 

Třísloviny: K hlavním složkám náležejí třísloviny (taniny). Nejhodnotnější je zde skupina katechinů, které tvoří 50 procent obsažených látek zeleného čaje. Důležitý je z nich především epigalokatechingalát, který v poslední době vyvolal díky medicínskému bádání velký rozruch, protože předchází rakovině, chrání před srdečními i oběhovými chorobami a ni­čí viry. Na tom konečně není nic divného, proto­že takovými látkami se samy rostliny chrání před viry i chorobami. Pokud je tedy v nějaké podobě přijímáme, rovněž i my získáváme potřebné ochranné látky.

 

Alkaloidy: Zelený čaj obsahuje i různé alkaloidy jako kofeiny,theolylin a theobromin, které všechny mají povzbuzující účinek a jsou zastoupeny nejen v čaji, nýbrž je vykazuje i kakao, káva, guarana nebo mate.

 

Saponiny: V zeleném čaji obsažené saponiny (rost­linné glykosidy) snižují např. hladinu cholesterolu, chrání před rakovinou zažívacího traktu a posilují imunitní systém proti virům.

Vitaminy: Zelený čaj obsahuje v neposlední řadě i vitaminy, a to částečně v takové koncentraci, že již pár šálků postačí k pokrytí jejich denní potřeby Zvláště vysoký je jmenovitě obsah vitaminu C, po­dobně jako u citronu; u některých druhů čaje je do­konce ještě značně vyšší. Je to tím pozoruhodnější, že vitamin C se běžně zahříváním, světlem a dlou­hým skladováním ničí. V zeleném čaji je naproti tomu přítomný v obzvlášť trvanlivé formě, takže se zacho­vá i po přejití varem. Dokonce i v tom případě, že zelený čaj necháme vařit delší dobu, ztratí se jen re­lativně malá část jeho obsahu vitaminu C.

 

 

Zelený čaj obsahuje také hodně vitaminů skupiny B2 např. vitamin  B1 (tiamin), který je životně důleži­tý pro mozek a nervy, protože stabilizuje výměnu cukrů a tím zásobuje mozek energií, takže může zů­stávat bdělý a soustředěný.

Kdo trpí depresemi, zemdleností nebo napjatými nervy, má velmi pravděpodobně v krvi příliš málo vitaminu B3 V zeleném čaji obsažený tiamin má na­víc tu přednost, že ho organismus mimořádně dob­ře přijímá.

 

Vitamin B2 (riboflavin) hraje životně důležitou roli při odbourávání cukrů, tuků a bílkovin, stejně jako při produkci energie - je v nejvlastnějším smyslu slo­va naším „energetickým zásobovačem". Kromě toho je také důležitý pro zachování ochranné vrstvy ner­vových vláken. Jeho denní potřebu kryje již pět šál­ků zeleného čaje.

 

Vitamin B3 (niacin) se rovněž podílí na látkové výměně cukrů, bílkovin a tuků. Vytváří v našem těle více než 100 různých enzymů, které řídí vlastní lát­kovou výměnu a dodávají nám životně nezbytnou energii. Kromě toho reguluje naši pokožku a tvorbu neurotransmiterů Pět šálků zeleného čaje stačí k naplnění naší denní potřeby niacinu.

 

Vitamin B7 (biotin) se stará o zdravou pokožku a vlasy i normální růst buněk. V zeleném čaji rovněž přítomná kyselina listová zabezpečuje všechny růs­tové procesy organismu a podílí se na tvorbě krve. 1 Další látky v zeleném čaji, vitamin E a beta-karoten, působí vedle vitaminu C proti volným radikálům, proti procesu stárnutí a předcházejí rakovině i arterioskleróze.

 

Vitamin K je důležitý pro srážlivost krve i hojení ran a hraje rozhodující roli jak při látkové výměně Kostí a vaziva, tak i při fungování ledvin a jater. Ten- to vitamin je obsažen především v zelených druzích zeleniny a salátů a přirozeně také v zeleném čaji. Rovněž v tomto případě pokryje pět šálků čaje den­ní potřebu.

 

Minerály a stopové prvky: Vedle již zmíněných látek jsou  v zeleném čaji zastoupeny i životně dů­ležité minerály a stopové prvky, jako např. zinek, který se mimo jiné podílí na tvorbě červených i bílých krvinek, hojení ran i dělení buněk, a rov­něž posiluje náš imunitní systém. Stres, antibiotika, nadměrná spotřeba alkoholu i velká námaha v případě některých výkonnostních sportů  to všechno naši zásobu zinku rychle vyčerpává. Pro takové lidi je zelený čaj ideálním nápojem, stejně  pro těhotné ženy, které mají zvýšenou potřebu zinku

 

 

Zelené čajové lístky v sobě skrývají také mimořád­ně mnoho manganu. Tento stopový prvek aktivuje důležité enzymy, hrající roli při tvorbě kostí, srážlivosti krve i při látkové výměně cukrů a tuků. Litr čaje z přímého nálevu již stačí k pokrytí denní potře­by manganu.

Z minerálů obsahuje zelený čaj kromě jiných také draslík (důležitý pro udržování normálního srdeč­ního rytmu a rozvádění nervových impulzů) a hoř­čík (nepostradatelný stavební materiál kostí a zubů).

Naprosto jedinečnou předností zeleného čaje je vysoký obsah fluoru, který předchází zubnímu kazu a kromě toho je důležitým stavebním materiálem pro kosti a nehty.

 

přeloženo a upraveno z německého originálu-Natürlich gesund durch grünen Tee

 

Licence Creative Commons
Čaj Room, jejímž autorem je Aleš Bednář, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: cajroom.webnode.cz
Práva nad rámec této licence jsou popsána zde: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/.

"Čaj je unikátní tím, že ho vůbec nevyrábějí lidé, ale utváří a produkuje ho sama příroda,"

Čaj room is an information website (not only) about tea.We recommend just the products, which has been tested by ourselfs. Čajroom offers advertising only for a tea sample. We test the sample, make a photo of it, add your text and link and also express our own opinion and recommendation.