Vliv velikosti konvic na průběh luhování

Vliv velikosti konvic na průběh luhování

Občas se uvádí, že nejlepší čaj se připravuje v nádobách o malém objemu, jako je ochutnávací souprava, zhong nebo šálek. Proto se doporučuje připravovat kvalitní čaje v konvicích o objemu přibližně 300 ml a nepřekračovat 500 ml. Přepočítáme-li totiž množství čaje na objem vody a připravíme-li čaj řekněme v konvici o objemu 1,5 litru nebo ještě větší, bude zřetelně méně vonný a chutný. Různé čaje jsou na to více citlivé (Keemun, lehčí čaje Darjeeling aj.) než jiné, obvykle robustnější druhy (Ceylon BOP).

Z logického hlediska se to zdá být záhadou, kterou lze zčásti vysvětlit různým průběhem luhování čaje ve velkých konvicích. Nejedná se totiž o obyčejné rozpouštění, ale o difúzi, jejíž zákony jsou mnohem komplikovanější. Navíc v konvici nejprve čaj plave a pak spadne na dno, kde se nahromadí a jeho luhování tak probíhá v relativně malém objemu v poměru k celkovému objemu konvice. Když se pak vzniklý čaj na konvici doby luhování promíchá a rozředí v celkovém objemu velké konvice, je to něco podobného Jako když se v malé nádobě použije například síťové luhovací vajíčko, ve kterém se listy také luhují v malém prostoru v poměru k objemu celé konvice. Zvláště špatný čaj se získá, když je promíchání na konci luhovací doby jen ledabylé, nebo se na ně dokonce zapomene.

Řešením tohoto problému je občasné míchání čaje během doby luhování (řekněme tak 3-4krát i více). Tím se dynamika luhování listů upraví a poměr objemů přestane hrát roli. Míchání musí být důkladné, ale ne příliš energické a dlouhé, aby se se vzduchem vmíchávaným do čaje neodnesly těkavější vonné látky. Je také někdy nutné upravit vyluhovací dobu, neboť příliš prudkým mícháním může dojít k přeluhování i za krátkou dobu.

Z tohoto pozorování vyplývá, že bychom měli používat občasné míchání i u malých konvic, neboť bychom tak získali ještě lepší čaj. Skutečně to tak je, ale rozdíl je méně patrný než u konvic velkých

 

zdroj: Vše o čaji pro čajomilce Karel Valter

Licence Creative Commons
Čaj Room, jejímž autorem je Aleš Bednář, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: cajroom.webnode.cz
Práva nad rámec této licence jsou popsána zde: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/.

"Čaj je unikátní tím, že ho vůbec nevyrábějí lidé, ale utváří a produkuje ho sama příroda,"

Čaj room is an information website (not only) about tea.We recommend just the products, which has been tested by ourselfs. Čajroom offers advertising only for a tea sample. We test the sample, make a photo of it, add your text and link and also express our own opinion and recommendation.