Wrong Cha a Strong Cha příprava čaje

Wrong Cha

Tato příprava čaje je velmi jednoduchá. Používá se tu přibližně 1 g čaje na 30 ml vody (tedy 33 g čaje na li­tr vody, což je zhruba trojnásobné množství než při běžné přípravě čaje). Teplota vody odpovídá přísluš­nému druhu čaje. Doba luhování je však 5—15

minut, někdy i více, opět podle typu čaje. Získá se vlastně zprůměrovaný nápoj značné koncentrace, zhruba tak, jako kdybychom smíchali jednotlivé výluhy získané při správné metodě Gong Fu Cha.

Výhodou tohoto postupu je, že se hodí na všechny typy čaje včetně černých a jemnozrnných druhů. Je přirozeně nutné najít pro příslušný čaj vhodnou vyluhovací dobu.

Strong Cha

Metoda vznikla z metody Gong Fu Cha díky milov­níkům čaje prahnoucími po silných zážitcích. V pod­statě se připraví čaj z podobného množství čaje a vody (tedy přibližně 8g čaje na 100 ml konvičku), ale čaj se zde nechá luhovat opět 5-15 a více minut za občasného polévání konvičky horkou vodou, aby nevystydla. Dobu luhování je nutno opět určit pokus­ně podle chuti. Výsledek si jistě dovedeme představit, ale mnoho čajomilů pije čaj pouze takto.

zdroj: Vše o čaji pro čajomily -Karel Vltera

Licence Creative Commons
Čaj Room, jejímž autorem je Aleš Bednář, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: cajroom.webnode.cz
Práva nad rámec této licence jsou popsána zde: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/.

"Čaj je unikátní tím, že ho vůbec nevyrábějí lidé, ale utváří a produkuje ho sama příroda,"

Čaj room is an information website (not only) about tea.We recommend just the products, which has been tested by ourselfs. Čajroom offers advertising only for a tea sample. We test the sample, make a photo of it, add your text and link and also express our own opinion and recommendation.