Advokát - Rechtsanwalt

09.04.2011 12:34

Doporučujem stránky advokáta : Mgr. Hubert Müller

poskytuje tyto právní služby:

 

  • advokát poskytující právní pomoc v široké oblasti práva, zahrnující právo obchodní, občanské, rodinné, trestní i správní  
  • osobní přístup a hledání řešení prostřednictvím ověřených metod, s invencí tam, kde je nezbytné respektovat individuální situace
  • poskytování právních služeb je vedeno snahou pomoci klientovi předvídat a vyhodnotit možná rizika a volit adekvátní postupy
  • právní služby jak ve formě konzultací, právních analýz jednotlivých situací, tak ve formě sepisu smluv, dohod, a jiných právních dokumentů
  • zastupování klientů v řízeních před soudy ve věcech civilních, trestních či správních, stejně jako před dalšími úřady státní správy a samosprávy
  • otevřenost ke klientovi odrážející se ve věcném a střízlivém vyhodnocení situace, vedeném snahou o maximální ochranu klientových práv a oprávněných zájmy

stránky naleznete zde:www.znojmo-advokat.cz/

 

Licence Creative Commons
Čaj Room, jejímž autorem je Aleš Bednář, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: cajroom.webnode.cz
Práva nad rámec této licence jsou popsána zde: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/.

"Čaj je unikátní tím, že ho vůbec nevyrábějí lidé, ale utváří a produkuje ho sama příroda,"

Čaj room is an information website (not only) about tea.We recommend just the products, which has been tested by ourselfs. Čajroom offers advertising only for a tea sample. We test the sample, make a photo of it, add your text and link and also express our own opinion and recommendation.