Feng shui

08.02.2011 00:08
Poradenství Feng-Shui Feng-Shui je tradičním čínským uměním a vědou o životě v harmonii s okolním prostředím. Využívá se v případech, kdy chceme zlepšit či podpořit svou životní situaci v oblasti zdraví, prosperity, vztahů či jen obecné spokojenosti. Provádím harmonizaci domů, bytů a kanceláří...
26.10.2009 18:56
Kuličková terapie byla objevena 14. st n. l. v dynastii Ming. Tradiční asijská (čínská) medicína využívá přírodní způsoby léčby. Cílem je zachování nebo obnovení duševního i tělesného zdraví. Čínští palácoví lékaři brali plat pokud byl panovník zdráv; pokud byl nemocen peníze...
26.10.2009 18:54
Čínské akupresurní koule rozvíjí mozkové funkce  Čínské akupresurní koule nebo kuličky patří neodmyslitelně k tradičním výrobkům Číny. Nejenže stimulují a rozvíjí mozkové funkce, ale také ovlivňují činnost vnitřních orgánů. Zázrak přírodního léčitelství - čínské koule Juan...
26.10.2009 18:52
V překladu Feng Shui znamená „vítr a voda“; je to starobylá čínská nauka o harmonii a energii. Popisuje vztah mezi člověkem a přírodou a vysvětluje, proč jsou určitá místa vhodnější než jiná. V případě, že nelze změnit místo k bydlení nabízí „nápravu“. Často stačí jen nepatrné změny např....
Licence Creative Commons
Čaj Room, jejímž autorem je Aleš Bednář, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: cajroom.webnode.cz
Práva nad rámec této licence jsou popsána zde: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/.

"Čaj je unikátní tím, že ho vůbec nevyrábějí lidé, ale utváří a produkuje ho sama příroda,"

Čaj room is an information website (not only) about tea.We recommend just the products, which has been tested by ourselfs. Čajroom offers advertising only for a tea sample. We test the sample, make a photo of it, add your text and link and also express our own opinion and recommendation.