Zpracování čaje

15.11.2009 13:58
      pravý čínský - z mladých lístků si můžete vařit vlastní zelený čaj. který kromě jiného napomáhá i k redukci váhy.  NÁVOD NA PĚSTOVÁNÍ: Čajovník je stále zelený subtropický až tropický keř. Listy má tuhé, kožovité, kopinaté, v mládí na rubu světlé. Plody jsou...
15.11.2009 09:18
Čajovník (Camellia sinensis) se pěstuje v tropických až subtropických plantážích do nadmořské výšky až 2100 m nad mořem. V čím větší výšce se pěstuje, tím menší je keř a sklizeň. Zato o to kvalitnější je čaj samotný. Nechává se dorůst do velikosti 1m pro jeho snazší sběr. Jeho listy jsou dlouhé od...
15.11.2009 09:16
„Čajovník je ušlechtilý strom jihu. Dorůstá výšky od jedné dvou stop až do výšky několika desítek stop. Při soutěskách v pohoří Pa roste dokonce čajový strom, jehož kmen sotva obejmou dva dospělí muži. Z něj se listí sklízí tak, že mu osekávají větve.“ Mistr Lu Jü To, čemu říkáme čaj, jsou usušené...
15.11.2009 09:12
    Stejně jako je například obilí surovinou pro různé druhy pečiva, jsou listy čajovníku výchozí surovinou pro různé druhy čaje. Podle použitého výrobního postupu je dosaženo různých chutí, vůní i fyziologických účinků. Podle způsobů zpracování jsou čaje děleny do základních skupin...
Licence Creative Commons
Čaj Room, jejímž autorem je Aleš Bednář, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: cajroom.webnode.cz
Práva nad rámec této licence jsou popsána zde: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/.

"Čaj je unikátní tím, že ho vůbec nevyrábějí lidé, ale utváří a produkuje ho sama příroda,"

Čaj room is an information website (not only) about tea.We recommend just the products, which has been tested by ourselfs. Čajroom offers advertising only for a tea sample. We test the sample, make a photo of it, add your text and link and also express our own opinion and recommendation.