Dělení čaje

25.10.2009 20:21

Dělení čaje.

Třídění podle kvality listu


Platí pravidlo, že čím mladší a křehčí byly čajové listy, tím je čaj kvalitnější. Třídění čajů podle kvality listu pak vypadá takto:

  • Pupen – tzv. tip, při fermentaci zlátne.
  • První list – nejmladší a nejbohatší na cenné látky, nazývá se orange pekoe. Se zlatým tipsem dává nejlepší čaje. Běžný typ čaje na Jávě a Ceylonu.
  • Druhý list – dává dobrý čaj střední jakosti, označuje se jako pekoe.
  • Třetí list – pekoe souchong (PS).
  • Čtvrtý list – je velký a nedostatečné svinutý, často se z nich vyrábí čínský kouřový čaj. Nazývá se souchong (S).
  • Pátý list – jsou to staré a velké čajové listy, které obvykle na světové trhy vůbec nepřichází, nazývají se congu (C).


Dělení podle doby sklizně

Toto je dělení, které se používá jen velmi zřídka a je typické třeba pro Darjeeling. Rozlišuje se tam čaj z první jarní sklizně (First Flush), která probíhá od března do konce dubna, a čaj z druhé sklizně od května do června (Second Flush). Čaje z obou sklizní jsou považovány za nejlepší. Čaje z letní a podzimní sklizně nemají žádné zvláštní označení.


Dělení podle stupně sítování
Laicky řečeno je toto dělení závislé na velikosti výsledných lístků. Při závěrečném třídění se zpracované lístky prosívají a dělí se do čtyř základních kategorií – čaje listové, zlomkové, čaje ve formě čajové drti a čajový prach. Pro přehled uvedu několik seznamů, v nichž budou popsány jednotlivá označení černých čajů v těchto třídách. Tento výčet zkratek jistě není úplný, v čajové literatuře jich najdete více.
Pokud si je však blíž prostuduje, zjistíte, že klasifikace čaje je věc složitá a v praxi totiž není ani zdaleka jednotná. Názvy černých čajů sice většinou obsahují vedle názvu produkční oblasti i specifikaci listové třídy (u čínských černých čajů se navíc uvádí i číslo standardu), ovšem čaje srovnatelné kvality se v různých oblastech označují jinak. Neboli – nejlepší čaj z každé oblasti nemusí být nutně označen stejným označením. V Číně a na Cejlonu je nejvyšší listová třída označena jako FOP, v Indii je to SFTGFOP, v Indonésii OP s dodatkem sup, v Keni je nevyšší třídou GFOP. Někdy se také při označování černých čajů užívá jen jméno produkční oblasti a specifický druhový název s dodatkem finest. Některé oblasti rozlišují velikost sebraného listu číslicemi 1-3 za označením listové třídy.
U zelených čajů a oolongů se v drtivé většině třída vůbec neuvádí. Jejich názvy obsahují jen určení oblasti, výrobní druh, někdy specifický název a číslo standardu. Běžně se u nich užívá přídomků toppest, finest, choicest, fancy, superior apod. I tady však panuje libovůle a nejednostnost, protože označení a klasifikace čajů není speciálně kontrolována a záleží jen na výrobci, jak čaj pojmenuje a rozliší jednotlivé druhy. Mimo tuto základní klasifikaci dle kvality se hodnota i cena čaje určuje podle produkčních míst a polohy čajovníkových plantáží.

Licence Creative Commons
Čaj Room, jejímž autorem je Aleš Bednář, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: cajroom.webnode.cz
Práva nad rámec této licence jsou popsána zde: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/.

"Čaj je unikátní tím, že ho vůbec nevyrábějí lidé, ale utváří a produkuje ho sama příroda,"

Čaj room is an information website (not only) about tea.We recommend just the products, which has been tested by ourselfs. Čajroom offers advertising only for a tea sample. We test the sample, make a photo of it, add your text and link and also express our own opinion and recommendation.