Nákup kvalitního čaje

Při hledaní nějakého dobrého čaje si zběžně prohlédneme obchod a di­vame se, jak je čaj uložen, zda se v témže obchodě neprodává nebo do­konce nemele i káva a jestli se tam nekouří. Nechceme přece pít čaj s ká­vovou nebo nějakou strašidelnou cigaretovou příchutí

Necháme si ukázat některé čaje, hlavně jejich nejlepší kvality, ale neza­pomeneme ani na běžné čaje, abychom mohli posoudit rozsah nabídky, která často bývá poněkud chudší ze strany ušlechtilých sort. Většina ob­chodníku se špičkovým čajům vyhýbá, protože jsou drahé, vyžadují větší investice, blokují kapitál a poptávka po nich je kolísavá.

Zavedeme s prodavačem lehkou konverzaci, abychom zjistili, zda je mi­lovník čaje či pouhý obchodník. Někdy to poznáme hned při předvádění čajů z jeho (nebo jejích) komentářů a doporučení. Zde dáváme zvláště po­zor na slova „špatná sezona", protože je většina průměrných prodavačů čaje používá jako nějaké zaklínadlo, když sc ptáme po kvalitnějších čajích nebo když se nám kvalita nabízených čajů nezamlouvá. Samozřejmě, že o sezoně v příslušné čajové oblasti nemají ani ponětí, ale spoléhají se na ne­vědomost průměrného zákazníka.

Zvláště se zeptáme na to, je-li možno doslal nebo koupit malé vzorky na­bízených čajů. Ochota či neochota v tomto případě nám poví mnoho o prodavačově důvěře ve sve zboží.

Jestli máte alespoň slabou představu o čaji, který hledáte, následující ta­bulka vám pomůže při prvním kroku k výběru typu čaje podle vaší chuti.

Navíc, hledáme-li čaje jemnější, lehčí, hladší a aromatické, zajímáme se spiše o celolisiové čaje. Potrpínic-li si na silné, hutné a vydatné čaje, náš vý­běr se bude spiše orientoval na čaje zlomkově, typu HOP nebo ještě jem- nozrnnější, jako Tannings a Dust. Co se přímo kupovaného čaje tyče, jsou důležitá následující vodítka: vzhled čaje, jeho vůně a lámavost suchého listu, lak jako šaty dělají člo­věka, ma i téměř každý druh čaje svůj charakteristický vzhled, který určuje do jisté míry i jeho kvalitu. Odchylky od tohoto, řekněme standardního vzhledu napovídají, že by kvalita čaje mohla byt horší, i když to v žadněm případě není pevné pravidlo. Pod nepříliš lákavým zevnějškem se může skrývat vynikající čaj, tak jako král může byt převlečený za vandráka, ale je­lo jen o málo pravděpodobnější.

 

 

 

Rozlišení kvality čaje podle počátečních písmen

SFTGFOP "Special Fine Tippy Golden Flowery Orange Pekoe". Nejlepší čaj s ohledem na kvalitu úrody, sklizně a třídění. Jemnolistý čaj. Při sklizni jsou sbírány pouze první dva lístky a pupen.

FTGFOP I Zde chybí pouze "S" ve srovnání s výše uvedeným označením. Stále ještě špičková kvalita, méně bílých Tippies (pupenů). Římské "I" je obchodní kód a nepodává žádnou informaci o kvalitě.

GFOP S.F. S.F. znamená "Second Flush" (druhá sklizeň). Druhá sklizeň přináší intenzivnější čaje než první ("First Flush" F.F.)

GBOP "B" označuje broken. Lístky jsou speciální metodou drceny. Čaje broken jsou tmavé, vydatné a hořké. Kvalitní čaje tohoto způsobu zpracování mohou být uspokojivé kvality, masové čaje mají drsnou chuť.

BOP Také pod označením "Broken Orange Pekoe" se mohou skrývat báječné čaje, zvláště z oblasti Assam.

OP Orange Pekoe (čti orinž píkou). Název se odvíjí od holandského slova "Oranje" (podle královského rodu oranžského) a čínského "Pekoe" (bílý vlas). Nejznámější listový čaj. U čajů z oblasti Ceylonu se jedná o nejvyšší kvalitu.

 

zdroj:vše o čaji pro čajomilce a net

 

Licence Creative Commons
Čaj Room, jejímž autorem je Aleš Bednář, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: cajroom.webnode.cz
Práva nad rámec této licence jsou popsána zde: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/.

"Čaj je unikátní tím, že ho vůbec nevyrábějí lidé, ale utváří a produkuje ho sama příroda,"

Čaj room is an information website (not only) about tea.We recommend just the products, which has been tested by ourselfs. Čajroom offers advertising only for a tea sample. We test the sample, make a photo of it, add your text and link and also express our own opinion and recommendation.